Přírodní CO2

Přírodní neboli naturální CO2 využíváme při sycení našich produktů, jaké jsou jeho výhody a čím se liší od klasického CO2?

 

Co je to CO

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvý inertní plyn, který se přirozeně vyskytuje v atmosféře a je produktem dýchání většiny organismů, avšak lidskou činností jeho koncentraci nadměrně zvyšujeme (např. spalováním fosilních paliv nebo biomasy). Průmyslově je tento plyn vyráběn žíháním uhličitanu vápenatého (vápence). CO2 je jedním z hlavních skleníkových plynů. Jeho koncentrace ve vzduchu soustavně roste, rovněž v důsledku průmyslových emisí a přispívá tak ke globálnímu oteplování. Emise oxidu uhličitého vytvořené člověkem se neustále zvyšují.

 

Využití oxidu uhličitého

CO2 se používá nejen pro výrobu řady chemických sloučenin, ale i jako náplň do hasících přístrojů, hnací plyn, hnojivo… Avšak je důležitou surovinou i v potravinářství, kde se používá převážně jako ochranná atmosféra, chladící médium (suchý led), ale hlavně na sycení alkoholických i nealkoholických nápojů.

 

Jak vzniká naturální CO2

Přírodní CO2 taktéž označovaný jako kvasný, který vzniká v důsledku výroby např. piva nebo vína. Některé české pivovary již technologii zpětného jímání oxidu uhličitého využívají několik let a ušetří tak ročně cca 300 tun CO2, který by se jinak musel vyrobit a vznikly by tak zbytečně nové emise. Během 5 let snížila tato technologie uhlíkovou stopu piva o cca. 20%. Nejen v pivovarnictví, ale i ve vinařství se této technologie začíná využívat, zde je ale zpětné jímání kvasného CO2 úplnou novinkou.

 

Co se využívá běžně 

Oxid uhličitý, který se běžně využívá pro sycení nápojů je vyráběn speciálně pro potravinářství při procesu zpracováním ropy. Samozřejmě tím vzniká další uhlíková stopa. Jedná se tedy o nově vyrobený CO2, který ovšem díky této jedinečné technologii (jímání kvasného CO2) není třeba vyrábět.

 

Jak vzniká CO2 při výrobě vína

Vinné kvašení neboli fermentace je proces při kterém kvasinky přeměňují cukr na ethanol za vzniku tepla a oxidu uhličitého. Díky této speciální technologii jsme schopní tento oxid uhličitý zachytávat a následně ho dále využívat nejen na sycení nápojů.

 

Pozitivní vlastnosti naturálního CO2

Jednou z výhod sycení nápojů naturálním (kvasným) CO2, získávaným z fermentačních procesů je jeho sladší chuť a jemnější perlení ve výsledném produktu. Přírodní CO2 obsahuje značné množství vinných terpenů a esterů. Molekuly tohoto oxidu uhličitého se také lépe váží na molekuly v tekutině (víno, voda…) a nehrozí tak předčasné unikání tohoto plynu do atmosféry. Díky jímání kvasného CO2 a jeho využití nepotřebujeme při výrobě další oxid uhličitý a nezatěžujeme tak životní prostředí vytvářením další uhlíkové stopy.

Jsme rádi, že můžeme být průkopníky tohoto směru využití kvasného CO2, které můžete najít v našich produktech PAN SPRITZ a PANÍ BUBLINA.